Nieuws

23
jul

Kinderregeling

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging. Het voornaamste doel van deze wetswijziging is om het scala aan kindregelingen te vereenvoudigen. Er zijn tot nog toe 11 verschillende regelingen waarvoor ouders van kinderen in aanmerkingen kunnen komen. Dat worden er vanaf 1 januari 2015 nog maar vier. De afschaffing van een groot aandeel van de kindregelingen leidt bovendien tot een volgens de regering eerlijker toewijzing geld aan ouders. Door de vele kindregelingen is het voor een alleenstaande ouder met een jong kind tot nu toe niet lonend om vanuit een bijstandsuitkering te gaan werken tegen het minimumloon. Door dit werk te accepteren, worden nu nog allerlei subsidies stopgezet, omdat het inkomen te hoog zou worden. Daardoor neemt het besteedbare inkomen niet of nauwelijks toe. Daar komt vanaf 2015 ook verandering in, omdat iedereen met een inkomen tot het minimumloon in aanmerking komt voor dezelfde kindregelingen.

De Eerste Kamer heeft nu ingestemd met het eindbeeld dat de overheid in 2013 had geformuleerd. Wat gaat er concreet veranderen? De regelingen die blijven zijn:
Als inkomensondersteuning:
Kinderbijslag: inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen.
Kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen, gedifferentieerd naar huishoudtype.

Als participatiebevordering:
Combinatiekorting: fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen.
Kinderopvangtoeslag: specifieke compensatie voor de kosten van kinderopvang.
Regelingen die vanaf 2015 verdwijnen zijn:
De ouderschapsverlofkorting.
Aftrek levensonderhoud voor kinderen.
Verschillende regelingen voor alleenstaande ouders.
Gratis schoolboeken.

Daarnaast bestaan nu ook nog:
De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).
De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
De regelingen voor alleenstaande ouders (de aanvulling op het minimuminkomen en de alleenstaande ouderkorting).
Deze regelingen worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.
De overheid hoopt met deze maatregel € 800 miljoen te besparen. De totale kosten van alle kindregelingen samen bedragen nu nog
meer dan € 10 miljard. Hoewel de afschaffing van bepaalde kindregelingen juist een alleenstaande ouder in de bijstand het hardst
treft, wordt dit gecompenseerd met andere fiscale kortingen. Zij gaan er dus nauwelijks op achteruit. Ook werkenden met een
minimumloon met kinderen, zullen de aanpassingen uiteindelijk nauwelijks voelen. Alleen de hogere inkomens zullen er naar
verwachting enigszins op achteruit gaan, zo belooft de overheid.

 


Reageren is uitgeschakeld