Nieuws

28
jun

Minister Kamp beperkt recht waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht van pensioenen kunnen werkgevers met een rechtstreeks verzekerde regeling worden geconfronteerd met soms forse bijbetalingslasten. De minister heeft in een besluit de regels (tijdelijk) aangepast zodat de werkgever niet meer kan worden verplicht om een bijdrage te leveren.

Dat betekent dat het voor de werknemer in sommige gevallen onmogelijk wordt om waardeoverdracht te doen.

Absolute grens van €15.000 …

Een van de uitgangspunten van dit besluit is het voorkomen van bijbetalingslasten van vele tienduizenden euro’s bij kleine werkgevers. Dit besluit legt een absolute grens bij €15.000. Alle waardeoverdrachten met een lagere bijbetalingslast, worden door het besluit niet geraakt.

Dit besluit is een tijdelijke maatregel, in afwachting van een meer fundamentele discussie over waardeoverdracht. Naar verwachting zal de inwerkingtreding 1 juli 2012 zijn.


Reageren is uitgeschakeld