Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

De ervaring leert dat de overlijdensrisicoverzekering (ORV) veelal bij een hypotheek wordt gesloten.
Maar er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden waar wij u graag over adviseren.

1. ORV voor Huurders
Voor huurders is het risico voor nabestaanden bij overlijden aanzienlijk. Onze Nabestaandenplanner helpt u hierin inzicht te krijgen.

2. Echtscheiding en alimentatie
Wij geven u inzicht in alle risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van (partner en kinder) alimentatie, na het overlijden van uw ex-partner.
Dit kunt u verzekeren door middel van een ORV.

3. Compagnonsverzekering
Bij overlijden van een van de compagnons kunnen de nabestaanden het deel van de compagnon in de onderneming opeisen.
Vaak ontbreekt het aan liquiditeit om dit deel direct uit te kunnen keren. Een ORV biedt uitkomst.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn? Wij vertellen u er graag alles over.