Financieringen

Financieringen

De overheid maakte zich in het verleden zorgen over het gemak waarmee burgers financieringen aangingen. En over de financiële problemen waar een behoorlijk aantal vervolgens in terecht is gekomen. U zult er niet van staan te kijken dat op dit moment een kwart van de 7,4 miljoen huishoudens in Nederland serieuze betalingsachterstanden heeft.

De overheidscampagne wijst mensen erop dat zij voorzichtig moeten omspringen met het aangaan van leningen. Niet onbezonnen krediet op krediet stapelen, maar verantwoord lenen. Als financieel adviseur ondersteunen wij u uiteraard graag om ‘financieel fit’ te blijven. Wij geven u een goed advies om te lenen op een manier die past bij uw huidige en toekomstige financiële situatie. Meer financiële lucht, zonder dat u het benauwd krijgt van de afbetaling. Wij zijn er voor U.

Advies:

Lenen wordt u erg eenvoudig gemaakt. Ons doel is om allereerst uw financiële situatie in kaart te brengen om vervolgens invulling te kunnen geven aan uw financiële behoeften.

Tip!

Zit bij u de pijn meer in uw uitgavenpatroon? Kijk dan ook eens op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Daar vindt u veel tips en adviezen om te besparen op uw uitgaven.

Aanvullend kunnen wij u hierin begeleiden.

6 Tips voor verantwoord lenen

 

  • Voorkom duur krediet via creditcard of roodstand.
  • Maak een reële inschatting van uw aflossingscapaciteit.
  • Stem uw leenbedrag af op uw aflossingscapaciteit.
  • Probeer de aflossingstijd zo kort mogelijk te houden.
  • Probeer verschillende bestaande leningen te bundelen.
  • Laat u adviseren door een financieel specialist